Hos Riksarkivet finns följande att läsa om H.M.S STOCKHOLM

 

Ånglinjeskepp - Stockholm - 1856 - besättning 739 man - 70 kanoner

Byggt å Karlskrona Örlogsvarv. Sjösatt 29.11.1856

Under byggnadens gång ändrades till skruvlinjeskepp

Köl och stävar resta 8.11.1832

Försatt i sjön 29.11.1856

Stortoppens höjd över vattenlinjen 61,78 m.

Depl. 2850 ton. Segelarea 2548 kvm.

Maskineff. 350 nom.hkr = 800 ind.hkr. Fart 8 knop.

Såld 1923. Sönderbråkad vid Halland Väderö.
 

Medium hastighet i knopp:
Rumskots 9 knop
Bidevind 7 knop
Förvind 8 knop
Segel & ånga 8 3/4 knop
Ånga 6 1/2 knop


<< Tillbaka